Şirket Politikamız

Şirket Politikası

 • Tüm faaliyetlerinde; IFS Logistik, Kalite, Çevre ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarına ve de tüm yasal şartlara uygun olarak hareket etmeyi,
 • Müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli iyileştirmeyi esas almayı ve sektördeki teknik gelişmeleri yakından takip etmeyi,
 • Tüm paydaşları ve çalışanları ile sürekli iletişim halinde olmayı,
 • Entelektüel sermayeyi artırmak ve sorumluluk bilinci gelişmiş personelle hizmet kalitesinde sürekliliği sağlamak için, eğitim ve gelişimi teşvik etmeyi, eğitimler gerçekleştirmeyi ve de personelin motivasyonunu ve aidiyetini artırıcı çalışmalar düzenlemeyi,
 • Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşım ile müşterileri ile devamlı ve etkili iletişim kanalları oluşturmayı, yazılı ya da sözlü olarak iletilen her türlü müşteri şikayetini tüm yasal yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmeyi, müşteri taleplerini en hızlı şekilde karşılamayı,
 • Kalite ve gıda güvenliği konularında farkındalığı yüksek, şirket politikasına uyum sağlayabilecek ve de işbirliği içerisinde çalışabileceği tedarikçiler seçmeyi,
 • Tüm departmanlarımızda hedef odaklı çalışmalar yürüterek sektöre yön veren hizmet sunmayı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının tüm birimlerinde uygulanmasını sağlamayı ve her türlü kazayı raporlayarak görünür kılmayı,
 • Taşımacılık sektöründe, teknolojik yapıyı takip etmeyi, üstün hizmet ve kaliteli taşıma hizmetleri ile müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tutmayı
 • Çevre yönetim sistemleri ile beraber çevreye en az etkisi olan ve doğada dönüşüm süreci içerisine giren ambalaj atıklarının kullanılmasını hedeflemeyi
 • Çevreyi kirletecek ve çevrede etki bırakacak türden tehlikeli atıkların bertarafını sağlamayı veya sağlatmayı, Tehlikeli atıkların kaynağında ayrıştırılmasını amaçlamayı
 • Sürdürülebilir Çevre yönetimi ile beraber enerji türlerinin tasarrufunu hedeflemeyi

Şirket politikası olarak benimsemiştir.                                          

Genel Müdür